Billeder fra pressen m.m.

Klik på et

billede for

større

opløsning

©

Mary-Anne Karas

&

Kafé Kolind